Impressum


Seiteninhalt:
Bild: Nmc_Gebaude
 
Bild: stack of stones
 
Bild: Business
 

Hoofdcantoor van de NMC-groep
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

C.E.O. : Hubert Bosten
Tel.: +32 (0) 87/85 85 00
Fax: +32 (0) 87/85 85 11
Email: info@nmc.be
Internet: www.nmc.eu
NMC SA - VAT BE 0402.469.826 - RJP Eupen
Juridische opmerkingen – gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze webpagina voldoet aan volgende voorwaarden.
Door het gebruik van deze webpagina verklaard u van onze algemene voorwarden kennis te hebben genomen en deze in acht te nemen.

1. Inhoud en servicebereidheid – beperking van de aansprakelijkheid

Als eigenaar van deze webpagina streeft NMC altijd naar betrouwbaarheid van de gehele inhoud van deze webpagina en om elk tijdstip van beschikbaarstelling te waarborgen. Echter:

NMC is niet aansprakelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid resp. de volledigheid van de op deze webpagina ter beschikking gestelde informatie. Dit geld ook voor alle directe of indirecte verwijzingen en andere IT-links van deze webpagina;

  • heeft NMC het recht de getoonde inhoud altijd en onaangekondigd te veranderen;
  • NMC is niet aansprakelijk voor eventueel op deze webpagina verschijnende niet precieze of onvolledig getoonde informatie alsook in het algemeen voor alle directe of indirecte schade ongeacht de oorzaak, oorsprong of aard resp. het gevolg dat voor derden op deze webpagina resp. uit het niet ter beschikking staan resulteert maar ook niet voor de betrouwbaarheid van de op deze pagina direct of indirect weergegeven inhoud.


De op deze webpagina aanwezige relaties tot andere webpaginas zijn onderworpen aan de laatste gepresenteerde inhoud en NMC is niet aansprakelijk voor de inhoud. Bovendien is NMC niet aansprakelijk voor eventueel op de webpagina verscheinende foute adresgegevens of domainnamen.

Ongeacht de inspanningen van NMC, om toegangsstoringen te vermijden, is NMC niet aansprakelijk voor storingen die op de onderbreking van de servicebereidheid of andere technische problemen terug te voeren zijn.

2. Bescherming van het intellectuele eigendom

Het gehele intellectuele eigendom van de op deze webpagina getoonde inhoud en de hiervoor gecreërde elementen zijn eigendom van NMC waarbij met uitzondering van de toegang voor consultatieve doelen hierdoor geen licenties of rechten aan deze webpagina onstaan.
Vooral merknamen en andere auteursrechten blijven eigendom van NMC. Het kopiëren van alle inhouden op deze webpagina is alleen voor het personelijke/privé-gebruik toegestaan. Een replicatie of het gebruik voor andere doelen is verboden.


De door bezoekers op de webpagina terug gelaten informaties moeten nauwkeurig en geoorlofd zijn en mogen de interesses van derden niet nadelig beïnvloeden. Alle op deze pagina genoemde personen kunnen van hun recht op inzicht, verandering, rechzetting of de annulering van de met hun in verbinding gebrachte adresgegeven gebruik maken.

3. De privacybescherming

Cookies:
Voor het meten van de efficientie en het gebruik van onze webpagina www.nmc.eu gebruiken wij cookies. Als u met het gebruik van cookies niet akkoord gaat verzoeken wij u vriendlijk uw webbrowser te configureren. De cookies worden van ons alleen intern gebruikt om de verkoop te bevorderen. De data`s worden niet aan derden verder gegeven.

Personlijke data:
Alle door u ingegeven data dienen voor gebruik van verschillende dienstverleningen van onze webpagina. Deze zullen wij met discretie behandelen. Deze data worden niet uit handen gegeven.